Kontakter

Start
Avlopp
Information
Funktionärer

Stadgar
Om TSF
Stämma
Tofsöbladet
Sommarvatten
Sophantering
Varningar
Kontakt
Aktiviteter på Tofsö


Till Ogensjö.se


Uppdaterad
2018-04-16

Webansvarig


Styrelse och övriga funktionärer 2017-2018

Befattning
Namn
Adress
Telefon
e-post
Styrelse
Ordförande
Ansvarig för hemsida och sommarvatten
Tord Söderberg
Ejderstigen 2
070-620 79 46
Sekreterare
Pia Randahl
Tvärstigen 5
070 885 26 45
pia.randahl@gmail.com
Kassör
Johan Malmberg Ejderstigen 6 070-529 65 22 johan_malmberg@live.se
Ledamot
Ansvarig för vägar
Bernt Pettersson
Älgstigen 2
0156-403 31
076-196 72 04
Ledamot
Ansvarig för hamnen
och skogen
Bertil Malmberg
Liljestigen 12
0156-400 88
070-641 96 58
Ledamot
Hans Hedström Älgstigen 15
  hedstrom.hans@gmail.com
Suppleant Fredrik Beyer Bärstigen 9  070-669 30 01
fredrik@beyerf.se
Suppleant
Lars Andersson
Bärstigen 8
070-763 82 56
lars.andersson@seb.se
         
Övriga funktionärer
Ansvarig Lillsjön och Lillsjöbadet
Jan Fahlén
Hagstigen 5
070-381 13 74
Ansvarig för havsbadet
Bernt Pettersson
Älgstigen 2
0156-403 31
076-196 72 04
boa@home.se
Praktiskt arbete i
vattenverket
Bertil Björkman
Kjell Dahlberg
Åkerstigen 7 Rävstigen 4
070 209 27 16
070-297 95 72
 
         
Revisorer
Revisor
Urban Persson
Liljestigen 13
070-233 02 20
Revisor
Annika Berg
Älgstigen 27
Revisorsuppleant
Aksel Hansen
Hagstigen 13
 
 
Revisorsuppleant
Birger Holm
Torpstigen 11
 
 
 
 
 
 
 
Valberedning    
 Sammankallande
Roger Fivelstedt
Torpstigen 12
08-554 403 95
070-734 40 03

roger@fivelstedt.se
 
Leif Karlberg
Bärstigen 3
0156-403 90
 
Kristina Fahlén
Hagstigen 5
070-654 26 50
kristinafahlen4@gmail.com