Tofsö

Aktuellt

Årsstämma

Årets viktigaste datum för samfälligheten:

Den 28 april har vi planerat in årsmötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 15/2 2019.

Mer information kommer.

Snöröjning av gångvägar
I styrelsen har vi haft en diskussion om hur vi ska göra med snöröjningen av gångvägarna inom området. Den snöslunga som använts tidigare vintrar fungerar dåligt och är inget bra alternativ. Att köpa ny utrustning, exempelvis en fyrhjuling, är dyrt och de är dessutom stöldbegärliga.
Styrelsen har därför beslutat att tillsvidare inte snöröja gångvägarna inom området.

AKTUELLT INFÖR VÅREN

UPPRENSNING AV SMÅBÅTSHAMNEN TOFSÖ

Tofsös jolle och småbåtshamn är ingen förvaringsplats, det är en
uppläggningsplats.
Vi tänker röja upp bland de flytetyg som har legat i åratal utan att
nyttjats.
Föreningen/hamnkapten vill att den som har båt/jolle/kanot/windsurfingbräda
liggande på uppläggningsplatsen, uppmanas märka upp flytetyget
med namn och telefonnummer.
De flytetygen som är upplagda utan märkning efter 15 maj 2019
kommer att rensas bort.

 Hamnkapten Tofsö hamn