Tofsö

Aktuellt

Protokollet från 2019 års stämma finns nu under

fliken /TSF/Stämma

AKTUELLT INFÖR VÅREN

UPPRENSNING AV SMÅBÅTSHAMNEN TOFSÖ

Tofsös jolle och småbåtshamn är ingen förvaringsplats, det är en
uppläggningsplats.
Vi tänker röja upp bland de flytetyg som har legat i åratal utan att
nyttjats.
Föreningen/hamnkapten vill att den som har båt/jolle/kanot/windsurfingbräda
liggande på uppläggningsplatsen, uppmanas märka upp flytetyget
med namn och telefonnummer.
De flytetygen som är upplagda utan märkning efter 15 maj 2019
kommer att rensas bort.

 Hamnkapten Tofsö hamn