Tofsö

Aktuellt

Begränsad fordonsvikt pga tjällossning

Från och med den 1 mars 2019 är fordonsvikten inom området begränsad till 4 ton. Viktigt att tänka på vid planering av tunga transporter (t.ex. tömning av septitank). Skyltar kommar att sättas upp vid infarterna.

Årsstämma

Årets viktigaste datum för samfälligheten:

Den 28 april kl. 10.00 har vi årsmötet i Trosa Kvarn i Trosa.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 15/2 2019. Mer information kommer.

AKTUELLT INFÖR VÅREN

UPPRENSNING AV SMÅBÅTSHAMNEN TOFSÖ

Tofsös jolle och småbåtshamn är ingen förvaringsplats, det är en
uppläggningsplats.
Vi tänker röja upp bland de flytetyg som har legat i åratal utan att
nyttjats.
Föreningen/hamnkapten vill att den som har båt/jolle/kanot/windsurfingbräda
liggande på uppläggningsplatsen, uppmanas märka upp flytetyget
med namn och telefonnummer.
De flytetygen som är upplagda utan märkning efter 15 maj 2019
kommer att rensas bort.

 Hamnkapten Tofsö hamn