Tofsö

ÅRETS STÄDDAG 17/10

Reservera lördagen den 17 oktober för städdag på Tofsö.

Samling vid ladan kl 10.00 för uppdelning i mindre grupper, så att vi kan arbeta på ett Coronasäkert sätt.
(Hamngruppen samlas vid hamnen)
Vi behöver arbeta med följande:
Rensa ris i skog och mark
Lägga ut Revira mot vildsvinen
m.m.
Efter utfört arbete samlas vi vid ladan för korvgrillnng ca kl 13.00
OBS! Umgås på ett Coronasäkers sätt – i små grupper och med avstånd.
/Styrelsen