Tofsö

Påminnelse: Avstängning av sommarvattnet

Sommarvattnet är nu avstängt inför kommande vinter och det är de bra om du kopplar bort din anslutning till vattenledningen och lämnar kranen öppen.
Under vintern kommer delar av ledningsnätet att renoveras så att allt fungerar när vattnet släpps på igen, vilket är planerat till den 31 mars 2021.