Tofsö

HJÄLP behövs i föreningens skog och röjgrupp

Vi har ett stort behov att få flera personer att ställa upp för arbete i skog och röjgruppen. Gallring behöver ständigt göras i skogen på samfällighetens mark t ex borttag av döda träd. Våra gångvägar och diken behöver också löpande röjas. 

Arbete ersätts med 150:- /tim. och anpassas till vilken erfarenhet man har. För att hantera motorsåg krävs att man har utbildning. 

Anmäl intresse snarast till styrelsen !  Skog och röjgruppen kommer under hösten att planera för de arbeten som behöver göras under hösten 2020 och våren 2021.

Hälsningar

Styrelsen