Tofsö

Skador på grusvägarna

Efter att grävarbeten för fiberinstallation genomförts skulle alla grusvägar återställas genom att sladdas och skrapas.
Detta har gjorts nu efter att tjälen gått ur marken.
Tyvärr blev en hel del vägar sönderskrapade.
Efter möte med Trofi har man nu börjat arbetet med att återställa vägarna, ett arbete som beräknas pågå i ca en månad.
Om man har några synpunkter på vägarnas skick nu så skicka ett mail till vägansvarige Lars Lindquist -> lindq55@msn.com

/Styrelsen