Stadgar

Start
Avlopp
Information
Funktionärer
Stadgar

Om TSF
Stämma
Tofsöbladet
Sommarvatten
Sophantering
Varningar
Kontakt
Aktiviteter på Tofsö


Till Ogensjö.se


Uppdaterad
2018-06-01

Webansvarig


Stadgar

Stadgar för Tofsö Samfällighetsförening org nr 717904-3836 enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.
Kommun: Trosa Södermanlands län


Föreningens och därmed styrelsens ansvarsområde styrs strikt av anläggningsbeslut, stadgar och hamnbestämmelser.
Alla medlemmar är skyldiga att känna till innehållet i dessa viktiga dokument.

I grunden finns lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av stadgarna.