Tofsö

Styrelse

BefattningNamn och adressTelefon och e-mail
Ordförande
Anna Lindquist
Hagstigen 1
0705-553005
anna.m.lindquist@hotmail.com
SekreterarePia Randahl
Tvärstigen 5
0708-852645
pia.randahl@gmail.com
KassörBjörn Petersson
Älgstigen 24
0702-229709
bjorn.tofso@gmail.com
Ledamot
Ansvarig för
hamnen
Lars Karlsson
Klöverstigen 2
0768-428452
lars.z.karlsson@gmail.com
Ledamot
Ansvarig för
vatten
Lars Lindquist
Älgstigen 8
0763-137749
lindq55@msn.com
Ledamot
Ansvarig för
skogen och
ängsmark
Torbjörn Lindquist
Hagstigen 1
0706-101112
tobbe.lindquist@gmail.com
Ledamot
Ansvarig för
vägar och
diken
Lenny Ezelius
Älgstigen 1
0709-670202
lenny@sveavvs.se
Suppleant
Ansvarig för
kommunikation
Kjell Ottosson
Hagstigen 6
0709-389806
ottosson48@gmail.com
SuppleantAnn Whitefield
Bärstigen 9
0705-371767
ann@beyerf.se

Arbetsgrupper (Ansvarig)

BadenEric Wingren0721-478063
Skog (avverkning)Björn Eriksson0769-423466
Röjning av diken mmBjörn Källström0706-502223
JaktledareRobert Blomqvist0733-361669