Tofsö

Styrelse

Befattning Namn Adress Telefon e-post
Ordförande Lars Andersson Bärstigen 8 070-763 82 56 lars.tofso@gmail.com
Sekreterare Pia Randahl Tvärstigen 5 070-885 26 45 pia.randahl@gmail.com
Kassör Johan Malmberg Ejderstigen 6 070-529 65 22 johan_malmberg@live.se
Ledamot
Ansvarig för Vatten och Skog
Fredrik Haglund Älgstigen 6 072-249 95 39 fredrik@tofsosmide.se
Ledamot 
Ansvarig för Vägar
Alf Forsberg Älgstigen 34 076-804 81 97 forsbalf@gmail.com
Ledamot 
Ansvarig för Hamnen
Sten Vollmer Violstigen 5 070-820 86 62 sten.vollmer@gmail.com
Suppleant Lars Lindqvist Älgstigen 8 076-3137749 lindq55@msn.com
Suppleant
Ansvarig för Kommunikation
Kjell Ottosson Hagstigen 6 070-938 98 06 ottosson48@gmail.com 

Valberedning

BefattningNamn


SammankallandeRoger Fiverstedt
Leif KarlbergKristina Fahlén