Tofsö

Styrelse

Befattning Namn Adress Telefon e-post
Ordförande Lars Andersson Bärstigen 8 070-763 82 56 lars.tofso@gmail.com
Sekreterare Pia Randahl Tvärstigen 5 070-885 26 45 pia.randahl@gmail.com
Kassör Johan Malmberg Ejderstigen 6 070-529 65 22 johan_malmberg@live.se
Ledamot 
Ansvarig för Hamnen
Sten Vollmer Violstigen 5 070-820 86 62 sten.vollmer@gmail.com
Ledamot 
Ansvarig för Vägar
Lars Lindquist Älgstigen 8 076-3137749 lindq@msn.com
         
Suppleant Anna Lindquist Hagstigen 1 070-5553005 anna.m.lindquist@hotmail.com
Suppleant
Ansvarig för Kommunikation
Kjell Ottosson Hagstigen 6 070-938 98 06 ottosson48@gmail.com