Tofsö

Styrelse

Befattning Namn Adress Telefon e-post
Ordförande
Ansvarig för Skogen
Lars Andersson Bärstigen 8 070-763 82 56 lars.tofso@gmail.com
Sekreterare Pia Randahl Tvärstigen 5 070-885 26 45 pia.randahl@gmail.com
Kassör Johan Malmberg Ejderstigen 6 070-529 65 22 johan_malmberg@live.se
Ledamot 
Ansvarig för Hamnen
Sten Vollmer Violstigen 5 070-820 86 62 sten.vollmer@gmail.com
Ledamot 
Ansvarig för Vägar och Sommarvatten
Lars Lindquist Älgstigen 8 076-3137749 lindq55@msn.com
         
Suppleant Anna Lindquist Hagstigen 1 070-5553005 anna.m.lindquist@hotmail.com
Suppleant
Ansvarig för Kommunikation
Kjell Ottosson Hagstigen 6 070-938 98 06 ottosson48@gmail.com 
 • Arbetsgrupper (Ansvarig)
 • Baden
  Jan Fahlén tel: 0703811374
 • Skog avverkning
  Björn Eriksson tel: 0769423466
 • Jaktledare (Vildsvinsjakt)
  Robert Blomqvist tel: 0733361669
 • Röjning av diken och övriga områden
  Björn Källström tel: 070650223