Tofsö

Stämma för 2020

Årsstämma för 2020 är fastställd till söndagen den 26/4 klockan 11.00 och hålls i Skärborgarnas hus i Trosa.


OBS: Tiden. (Lokalen är inte tillgänglig tidigare)


Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 15/2 och sänds skriftligen till:

Pia Randahl
Tvärstigen 5
610 75 Västerljung

eller via e-post till pia.randahl@gmail.com

Avstängning av sommartvattnet

Uppdatering! Vi ska försöka hålla vattnet igång under vecka 44, men om det finns risk att vattnet fryser så kommer vi dessvärre att stänga av det för att inte riskera att kranar fryser sönder.

Vi kommer att stänga av sommarvattnet i början på vecka 44, troligtvis redan under måndagen den 28 oktober.

Detta på grund av att vi behöver göra diverse underhåll i vattenverket samt att vi hinner öppna alla kranarna i området innan allt fryser till is.

mvh / Fredrik Haglund

Soppstationen

Ett träd från Holmen’s mark har blåst omkull och förstört delar av staketet till våran soppstation.

Holmen Skog är kontaktad angående det nedblåsta trädet och har i sin tur anlitat en entreprenör som kommer att reparera staketet inom ett par veckor.

mvh / Fredrik Haglund