Tofsö

PÅMINNELSE: STÄDDAG PÅ LÖRDAG

På Lördag 24/4,  är det dags för vårens städdag.
Samling vid ladan kl 10.00 för fördelning av arbetsuppgifter. Vi arbetar coronasäkert i mindre arbetsgrupper.

Ex. på planerade arbeten:
Uppfräschning/skrapning av vattenverket inför kommande ommålning.
Dra bort ris, t ex vid stigen vid Lillsjön.
Börja renovera omklädningdhytten vid Lillsjön.

Efter hårt arbete blir det ca 13.00 korvgrillning eller något liknande vid ladan.

Väl mött!
/Styrelsen

Sommarvatten 31 mars

På onsdag den 31/3 kommer vattenverket att sätttas ingång.
Vattentankarna ska rengöras och ledningnätet kontrolleras och på eftermiddagen kommer förhoppningsvis sommarvatten att rinna fram till alla kranar.
/Lars Lindquist
Vattenansvarig

Renovering av vattenledningsnätet

På måndag den 8/3 kommer arbetet med att underhålla vattenledningarna att starta.
Då kommer Thunman Entreprenad att arbeta inom Tofsö med att byta ut kopplingar och ventiler i sommarvattennätet.

Detta är en fortsättning av arbetet som gjordes förra året i vattenverket av Sandbäckens rör, vilka vi har nu ett serviceavtal med.

Planerigenen är att sätta på sommavattnet den 29 mars, om vädret tillåter.
/Lars Lindquist
Sommarvattenansavarig

Motioner till stämman senast den 15 februari

§15 i stadgarna: ”Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast 15 februari.
Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.”

Eventuella motioner sänds skriftligen till:

Pia Randahl
Tvärstigen 5
61 995 Västerljung

eller via e-post till pia.randahl@gmail.com

Årets stämma kommer att äga rum under maj 2021. Mer information om den kommer senare.
/Styrelsen

Lillsjöns brygga

Vår gamla ruckliga och svajiga badbrygga i Lillsjön kommer att rivas den 6,7,8 september.

Detta för att göra plats för en ny, som levereras 3:dje eller 4:de veckan i september.
Samtidigt kommer föreningen att bredda strandkanten med 4-6 m.

Hälsningar
Hamnkapten

HJÄLP behövs i föreningens skog och röjgrupp

Vi har ett stort behov att få flera personer att ställa upp för arbete i skog och röjgruppen. Gallring behöver ständigt göras i skogen på samfällighetens mark t ex borttag av döda träd. Våra gångvägar och diken behöver också löpande röjas. 

Arbete ersätts med 150:- /tim. och anpassas till vilken erfarenhet man har. För att hantera motorsåg krävs att man har utbildning. 

Anmäl intresse snarast till styrelsen !  Skog och röjgruppen kommer under hösten att planera för de arbeten som behöver göras under hösten 2020 och våren 2021.

Hälsningar

Styrelsen 

Skepp Ohoj!

De snaste veckorna går det inte att klaga på vädret, har varit helt underbart.
Dock börjar vi närma oss höst, och i och med det, båtupptagning/kajakhemtagning.

Hamnkaptens önskan är att de som har lagt spångar vid sina båtplatser, antingen tar hem dom eller lägger dom i hörnan på södra p-platsen (se bild), samt skriver namn på dom.

Alla tampar och låskättingar skall också tas bort.
Detta önskas för att till våren skall alla flöten högtrycktvättas och blir då alldeles för tunga för hamngruppen att hantera om dessa prylar är kvar på bommarna.

Kajakställningen bör/skall vara helt tom på kajaker senast 1:a november.

Med hopp om att ni har förståelse för denna önskan.

Hälsningar
Hamnkapten