Tofsö

Fest och fritid

Varje år anordnas midsommarfirande. Vi brukar samlas vid Ladan tidigt på eftermiddagen för dans kring midsommarstången, lekar och andra hyss. På kvällen dansar de som orkar i Ladan.

Tofsödagen är ett arrangemang som vi hoppas skall bli en årlig tradition. Olika aktiviteter såsom tipspromenader, triathlontävling, lotterier, lekar och andra trevligheter brukar stå på programmet. Om Du vill vara med och hålla i trådarna när det gäller midsommarfirande och Tofsödagen sätter vi stort värde på om Du hör av Dig till styrelsen

Det är fritt för alla att använda sig av fotbollsplanen. Under sommarlovet brukar detta ske mer eller mindre organiserat på lördagar med början kl. 10:00.

I direkt anslutning till fotbollsplanen finns 2 bouleplaner. Eventuellt kommer dessa även att kunna användas för volleyboll.

Vid Hagstigens förlängning, lite till höger bortom den lilla ängen, ligger en roddbåt förtöjd. Använd den gärna till rodd och fisketurer och förtöj den väl efter det att Du har använt den. Förutom en del ”vitfisk” finns både gädda och abborre i sjön. De små gäddorna med vikt kring ett kilo hugger ibland nästan på vad som helst. Var hänsynsfull om Du går iland på någon av våra grannars mark (St. Tofsö och Luckebol) och använd ingen öppen eld där.