Tofsö

Vägar och diken

De flesta fastighetsägare håller själva efter växtligheten i ”sina” diken, vilket vi i Styrelsen är tacksamma för. Vägtrumman under Din infart är Du dock skyldig att rensa, så att dagvatten kan passera obehindrat.

Att hålla låg hastighet -helst de rekommenderade 30 km/tim- vill vi ska vara självklart för Dig. Detta på grund av olycksrisken och att trots att vi saltar alla grusvägar dammar det förfärligt efter en tids torka.

Tjällossning

Att tänka på vid planering av tunga transporter (t.ex. tömning av septitank eller installation av nytt avlopp):

När vägarna inom området har tjällossning begränsas vikten till 4 ton för de fordon som får köra där och vi skyltar med max vikt. Belastas  vägen av för tunga transporter i tjällossningstider så kan hela vägkroppen förstöras. Ett normalår inträffar tjällossning från mars till början av april men det kan naturligtvis variera från år till år. 2019 var begränsningen 1/3 – 14/4.