Tofsö

Allmänna städdagar

Två gånger per år kallar styrelsen till Allmänna städdagar. På våren oftast lördagen före årsmötesförhandlingarna, på hösten en lördag i mitten av oktober. Du kan, om detta passar Dig bättre, göra Din arbetsinsats under annan tid s.k. fri arbetsdag. Där kan Du välja att göra en arbetsinsats tillsammans i en mindre grupp eller tilldelas ett eget uppdrag av styrelsen. För tyngre arbeten som på förhand beställts av styrelsen utgår en ersättning på 150:-/timme.