Tofsö

Tofsö Samfällighetsförening

Tofsö Samfällighetsförening bildades 2001-01-01 och ersatte tidigare verksamma Tofsö Fastighetsförening och Tofsö Vägförening. Samtliga fastighetsägare inom området är automatiskt anslutna till föreningen och betalar en fastställd årsavgift.

De senaste åren har föreningens årsmöte hållits sista helgen i april. Mötet brukar äga rum i Folkets Hus, Trosa. Vid årsmötesförhandlingarna fattar vi beslut om föreningens skötsel och ekonomi, väljer styrelse och revisorer samt bestämmer storleken på årsavgift och vissa båtplatsavgifter.

Styrelsens sammansättning anslås på våra anslagstavlor i Hamnen och vid brevlådorna.

”Kolla” gärna anslagstavlorna och hemsidan då och då för aktuell information från Styrelsen.

Här nedan har vi sammanställt vad vi äger gemensamt i Tofsö Samfällighetsförening

Skogsmark 25 ha
Inventarier/Maskiner
Lillsjön 6 ha
Hamnanläggning 190 platser
Ängsmark 5 ha
Sjöbod 1 st
Vägar 6 km (varav asfalterade 2 km)
Gångstigar 1,6 km
Anslagstavlor 3 st 
Vattenverk 1 st 
Ledningssystem ca 7 km (190 st. tappkranar och 20 st. av-stängningskranar)
Vintervattenposter 3 st
Badplatser 2 st
Bollplan 1 st
Boulebanor 2 st 
Lada 1 st 
Miljöstation 1 st

Tofsö är sedan begynnelsen indelat i sex delområden:

1 Byvägen, Klöverstigen och Åkerstigen 20 fastigheter
2 Ejderstigen och Tärnstigen 23 ”
3 Rävstigen och Älgstigen 42 ”
4 Liljestigen och Violstigen 35 ”
5 Hagstigen och Torpstigen 31 ”
6 Bärstigen och Tvärstigen 20 ”