Tofsö

Stadgar


Stadgar för Tofsö Samfällighetsförening org nr 717904-3836 enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Kommun: Trosa Södermanlands län


Föreningens och därmed styrelsens ansvarsområde styrs strikt av anläggningsbeslut, stadgar och hamnbestämmelser.
Alla medlemmar är skyldiga att känna till innehållet i dessa viktiga dokument. 

I grunden finns lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av stadgarna.

Ladda ner som pdf nedan: