Tofsö

Sommarvattenanläggningen

Sommarvattnet är normalt igång från 1/5 till 1/11 om ingen extrem kyla med medföljande frysrisk är att vänta.

Enligt köpekontraktet har varje fastighetsägare rätt att förbruka max 300 liter vatten per dygn. Detta förutsätter dock att tillgången på grundvatten på våren är mycket god.

För att få ett begrepp om hur mycket 300 liter vatten är kan som jämförelse nämnas att denna mängd spolas ut genom en vanlig vattenslang på ca 25 minuter.

Det är inte tillåtet att under torra sommarmånader använda vårt gemensamma vatten till biltvätt eller gräsmattebevattning.

Stäng alltid Din huvudvattenkran vid tomtgränsen när Du lämnar Tofsö.

Du måste även före mars månads utgång ha demonterat Dina vattenanslutningar vid tomtgränsen så att sommarvattensystemet obehindrat kan spolas rent efter vinteruppehållet. Föreningens ansvar för vattensystemet upphör vid avstängningsventilen.