Tofsö

Sommarvattenanläggningen

Sommarvattnet är normalt igång från 1/5 till 1/11 om ingen extrem kyla med medföljande frysrisk är att vänta. Efter den milda vintern 2020 sattes sommarvattnat i gång den 7 april.

Enligt köpekontraktet har varje fastighetsägare rätt att förbruka max 300 liter vatten per dygn. Detta förutsätter dock att tillgången på grundvatten på våren är mycket god.

För att få ett begrepp om hur mycket 300 liter vatten är kan som jämförelse nämnas att denna mängd spolas ut genom en vanlig vattenslang på ca 25 minuter.

Det är inte tillåtet att under torra sommarmånader använda vårt gemensamma vatten till biltvätt eller gräsmattebevattning.

OBS!

Vår och höst när det är frysrisk är vattnet avstängt nattetid, för att minimera risken för frysskador.

Likaså under högsäsong, vanligtvis juli, för att tankarna ska vara fulla på morgonen när stora volymer ska levereras.

Tiden när vattnet är avstängt är 23:00 – 06:00.

Stäng alltid Din huvudvattenkran vid tomtgränsen när Du lämnar Tofsö.

Du måste även före mars månads utgång ha demonterat Dina vattenanslutningar vid tomtgränsen så att sommarvattensystemet obehindrat kan spolas rent efter vinteruppehållet. Föreningens ansvar för vattensystemet upphör vid avstängningsventilen.

Vintervatten
Det finns det tre manuella punpar i Tofsö där man kan hämta vatten när sommarvattnet är avstängt:
På Trydalsvägen i närheten av Miljöstationen
På Byvägen i närheten av korsningen Åkerstigen/Klöverstigen
På Lillsjövägen mitt mellan Torpstigen och Hagstigen