Tofsö

Städdag 12/10

Hösten städdag infaller den 12 oktober 2019.
Samling vid ladan kl 10.00 för fördelning av arbetsuppgiferna.
Korvgrillning vid ladan efter utfört arbete.

OBS! Det finns mycket ris och sly vid hamnen som ska eldas. Fyll inte på med mera just nu.

Vassröjning

Lillsjögruppen, och inhyrd vassröjare, påbörjar den årliga
vassröjningen lördagen den 24/8 från kl 8.00.
Den beräknas pågå till ca 17.00
Badförbud när vassröjningen pågår!