Tofsö

Varning

Under natten till onsdag (6/5) har det skett åverkan på ett grävarbete på Älgstigen.
Vid arbetet för att reparera en avloppsanläggning har någon tagit bort avspärrningen och stängt av dräneringspunpen så att gropen blivit full av vatten efter nattens regnande.

Är det någon som sett något mystiskt så hör av er.

/Styrelsen

RIS FRÅN EGEN TOMT

Tidigare år har vi tillåtit att man lägger ris från egen tomt vid hamnen där det sedan har eldats upp.  Detta är i år FÖRBJUDET då ytan vid hamnen kommer att användas av Trofi för uppställning av material till bredbandsinstallationen. Som alternativ till detta finns möjlighet att lägga ris och grenar vid ett område i början av Trydalsvägen (se bifogad karta). Där får endast läggas ris (ABSOLUT ej stubbar eller rötter) då detta senare kommer att fraktas till Holmens högar vilka endast tar emot ris. 

Sedan finns också Korslöts återvinningsstation där man kan passa på att slänga ris i samband med annan återvinning.

/Styrelsen 

BREDBAND PÅ GÅNG I TOFSÖ!

Efter många år och många olika besked verkar det nu hända att vi kommer att få tillgång till bredband på Tofsö !  

Trofi, bolaget som ska installera bredbandet har frågat om föreningen kan ställa upp med en plats för maskiner och material vilket skulle underlätta logistiken och snabba på installationsarbetet. 

Vi kommer därför att upplåta plats för maskiner och material vid gräsplanen framför norra landbryggan ( majbraseplatsen) samt en plätt på badparkeringen vid havet.

Vi kommer  få ersättning för detta som kommer föreningen tillgodo. 

Arbetet planeras att startas i mitten av maj och beräknad sluttid är under november. Vi får tyvärr stå ut med en del maskiner och brum i sommar,  men under juli månad förväntas arbetet vara vilande. Där det går, kommer fibern dras i våra diken, vilket innebär att vi får diken som blir ny schaktade. Dikes schaktning är oerhört kostsamt, så detta blir en win-win situation för föreningen.

// Styrelsen 

Årsstämma 2021

Årets stämma planeras till söndagen den 30 maj kl 10.00

Pga coronasituationen kommer årets stämma att hållas utomhus vid ladan.
Vi rekommenderar att endast en medlem per fastighet kommer, så att trängslen inte blir så stor.
Mer information kommer.
/Styrelsen

Sen Sjösättning i vår

Anmäl om du planerar att sjösätta båten sent i vår
eller ej nyttja båtplatsen i år.
Begreppet sen sjösättning är om man sjösätter efter 15 maj.
Anmälan sker till hamnkapten via sms (0708-208662) eller telefon.
// Hamnkapten

Högtryckstvätt till hamnen

Föreningen har införskaffat en högtryckstvätt av modell kraftigare för att i första hand tvätta våra bombojar och i andra hand hyra ut tvätten till de som vill bottentvätta sin båt för att slippa påväxt av havstulpaner och alger.

Förutsättning är att  ni inte har giftfärg som bottenmålning.

Tvättningen sker vid upptagningstampen vid södra byggan och det är med sjövatten man tvättar med.

Hyreskostnad 150:-/ tillfälle.

Ansvarig kontaktman: Hamnkapten 

Informaion om fiberutbyggnad

Information från Tommy Biserud, Trofi

Trosa fibernät AB inleder fiberutbyggnad Källvik, Mättinge, Tofsö och Viksnäs våren 2021

2020 har varit ett omtumlande år. Pandemin har stått i fokus och påverkat alla, men det har även skett en del positivt. Trosa fibernät AB, Trofi, har haft en ansökan inne hos Länsstyrelsen gällande bidrag för utbyggnad av fiber till boende i Källvik, Mättinge, Tofsö och Viksnäs. I dagarna har vi nu fått besked om att bidraget beviljas. Detta innebär att vi nu kan gå igång.

FIBER till Tofsö

Nu har vi ett konkret erbjudande om fiberinstallation från Trofi (Trosas stadsnät)

I korthet gäller följande:

  • Anslutningsavgift per fastighet 21700 kr inkl moms.
  • Betalning sker när fiber är installerad och man har ”grön” lampa hos sig.
  • Anmälan och fortlöpande status i anmälningar och fortlöpande status i projektet hittar ni under:

 https://trofi.se/anslut/20306.

( Det går att anmäla sig med Mobilt BankID. )

Vildsvinsjakt i Tofsö

Det finns ett antal vildsvin som håller till runt Tofsö. De förstör på tomterna m.m. Därför kommer jakt att pågå under hösten och vintern.
Jakten beräknas pågå vid olika tillfällen under kväll/natt mellan 20:00 till 06:00.
Aktuella datum meddelas av jaktlaget på Facebook.

På samfällighetens mark finns det 5 områden som är lämpliga för säker jakt. Inom dessa områden ligger inga hus utan det är skogs- eller ängsmark.

/Jaktledare

Mot Vildsvin

För att försöka hålla Vildsvinen borta från Tofsö är nu Revira utlagt runt hela Tofsö (Trydalsvägen – Bärstigen – Lillsjövägen – Hagstigen).

Revira är ett medel som Vildsvin inte gillar och det är helt giftfritt.