Tofsö

Bredband i Tofsö – Gångstigen stängs av

Grävarbetet för fiberinstallaion fortsätter!
Och den 13/9 fortsätter man på gångstigen mellan Byvägen och Älgstigen. Det medför att denna gångstig av säkerhetsskäl kommar attt vara avstängd under veckan (13 – 16 sept).
Sedan fortsätter man på Älgstigen.


Vi får räkna med att sommarvattnet kommer att stängas av igen under kommande vecka.
På Älgstigen och på Byvägen, Klöverstigen och Åkerstigen kommer vattnet vara avstängt mellan 07.00 – 20.00 den 13/9 – 16/9.

Eftersom ledningen för sommarvattnet till Ejderstigen och Tärnstigen kommer via Älgstigen blir även vattnet på dessa vägar avstängt.

TROFI (Trosa Fibernät) har börjat gräva i Tofsöområdet.
Arbetet utförs av Optoteknik.
De kommer gräva för att lägga ner fiber i diken längs vägarna och på vissa gångvägar i vårt område .

Planeringen är att installationsarbetet ska vara klart senast vecka 40.
När sedan bredbandet aktiveras är fortfarande oklart.

Parkering och andra föremål på samfällighetens mark

Vi vill påminna alla medlemmar att inte ha bilar och andra föremål parkerade på samfällighetens mark utan tillåtelse från styrelsen.

Nya avloppslösningar som installerats de senaste åren eller planeras att installeras får heller inte läggas på samfällighetens mark innan ett godkänt servitutavtal är tecknat.

Båttrailers som parkeras vid Norra hamnparkeringen måste också godkännas av Hamnkapten innan uppställning. 

/Styrelsen 

Högtryckstvätt till hamnen

Föreningen har införskaffat en högtryckstvätt av modell kraftigare för att i första hand tvätta våra bombojar och i andra hand hyra ut tvätten till de som vill bottentvätta sin båt för att slippa påväxt av havstulpaner och alger.

Förutsättning är att  ni inte har giftfärg som bottenmålning.

Tvättningen sker vid upptagningstampen vid södra byggan och det är med sjövatten man tvättar med.

Hyreskostnad 150:-/ tillfälle.

Ansvarig kontaktman: Hamnkapten 

Vildsvinsjakt i Tofsö

Det finns ett antal vildsvin som håller till runt Tofsö. De förstör på tomterna m.m. Därför kommer jakt att pågå under hösten och vintern.
Jakten beräknas pågå vid olika tillfällen under kväll/natt mellan 20:00 till 06:00.
Aktuella datum meddelas av jaktlaget på Facebook.

På samfällighetens mark finns det 5 områden som är lämpliga för säker jakt. Inom dessa områden ligger inga hus utan det är skogs- eller ängsmark.

/Jaktledare

Abslut inget mer ris till hamnen

Rishögen i hamnen är nu uppeldad.
Samtidigt har Trosa miljökontor meddelat att det inte är tillsåtet att elda som vi gjort i hamnen. Inget mer ris till hamnen alltså.
Styrelsen kommer att utreda hur hanteringen av ris ska ske i framtiden.

Trädgårdsavfall på egen tomt ska helst lämnas till återvinningsstationen i Korslöt men får även eldas på egen tomt fram till 1 juni och om det inte råder eldningsförbud.
/Styrelsen

Se även: