Tofsö

MIDSOMMAR TOFSÖ 2024

Alla tillönskas en glad och solig midsommar

Dags för det tradiotionsenliga midsommarfirandet på ängen utanför ladan.

Kl. 10.00 Midsommarstången kläs och reses.

Kl. 14.00 Dans och lek runt midsommarstången.
Lotteri samt fiskdamm till alla barn.

Kl. 20.30 – 24.00 Disco i ladan.


VÄLKOMNA
/Anders Claug

Minska kostnaden med elektronisk kommunikation

Anmälan till E-faktura fungerar för närvande inte.
Vi återkommer när det fungerar igen.

Samfällighetsföreningen försöker minska våra adminstrtiva kostnader för utskick och förenkla kommunikationen med medlemmarna genom att i högre utsträckning använda email som kommunikationsväg för till exempel årsmötesdokument.
Alla som kan bör registrera sig för E-faktura.
Vi uppmanar alla som inte har en aktuell mailadress regristerad att höra av sig till vår sekreterare Pia Randahl på mail: pia.randahl@gmail.com.

/Styrelsen

Sotning och ev. brandskyddskontroll

Fick detta meddelande från sotarna:

”Till er med eldstad,
i år kommer Sörmlandskustens Sotning och Ventilation AB att utföra sotning och eventuellt brandskyddskontroller i fritidshus i vårt område. Om ni är nya ägare eller har bytt hemadress ber vi er därför att meddela det så snart som möjligt per mail
eller telefon:

Telefon: 0155-21 65 09
Mail: info@kustsotarna.se

De kommer sedan att skicka ut aviseringar med tider de planerat besöka er. Vi kan i detta läget inte ta emot önskemål om tid eller datum, först när jobbet är planerat kan de hjälpa er med ev. ombokning.

Sotarna tackar för ert samarbete! ”

Vi kan nu skicka aviseringar och fakturor via e-mail
Anmäl dig för digital faktura och/eller avisering genom att skicka ett mail med den eller de fastigheter det avser samt mail-adress vi ska använda till info@kustsotarna.se .
Ett snabbare, säkrare samt miljönvänligare sätt att få information om planerade besök och faktura!

Har ni några frågor är det bara att återkomma.
Hade fint! 🌺
Med vänliga hälsningar,
Annika Sundberg

Sörmlandskustens Sotning & Ventilation ABS:t Annegatan 17611 33  NyköpingTfn 0155-21 65 09Tfn tid 08.30-13.30 (lunchstängt 11.30-12.30) Facebook
 www.kustsotarna.se

Högtryckstvätt till hamnen

Föreningen har en högtryckstvätt av modell kraftigare för att i första hand tvätta våra bombojar och i andra hand hyra ut tvätten till de som vill bottentvätta sin båt för att slippa påväxt av havstulpaner och alger.

Förutsättning är att  ni inte har giftfärg som bottenmålning.

Tvättningen sker vid upptagningsrampen vid södra bryggan och det är med sjövatten man tvättar med.

Hyreskostnad 150:-/ tillfälle.

Ansvarig kontaktman: Hamnkapten 

Vildsvinsjakt i Tofsö

Det finns ett antal vildsvin som håller till runt Tofsö. De förstör på tomterna m.m. Därför kommer jakt att pågå under hösten och vintern.
Jakten beräknas pågå vid olika tillfällen under kväll/natt mellan 20:00 till 06:00.
Aktuella datum meddelas av jaktlaget på Facebook.

På samfällighetens mark finns det 5 områden som är lämpliga för säker jakt. Inom dessa områden ligger inga hus utan det är skogs- eller ängsmark.

/Jaktledare

Parkering och andra föremål på samfällighetens mark

Vi vill påminna alla medlemmar att inte ha bilar och andra föremål parkerade på samfällighetens mark utan tillåtelse från styrelsen.

Nya avloppslösningar som installerats de senaste åren eller planeras att installeras får heller inte läggas på samfällighetens mark innan ett godkänt servitutavtal är tecknat.

Båttrailers som parkeras vid Norra hamnparkeringen måste också godkännas av Hamnkapten innan uppställning. 

/Styrelsen