Tofsö

Avstängning av sommartvattnet

Uppdatering! Vi ska försöka hålla vattnet igång under vecka 44, men om det finns risk att vattnet fryser så kommer vi dessvärre att stänga av det för att inte riskera att kranar fryser sönder.

Vi kommer att stänga av sommarvattnet i början på vecka 44, troligtvis redan under måndagen den 28 oktober.

Detta på grund av att vi behöver göra diverse underhåll i vattenverket samt att vi hinner öppna alla kranarna i området innan allt fryser till is.

mvh / Fredrik Haglund

Nytt låssystem till båtrampen

Styrelsen har tagit beslut om att införa ett nytt låssytem till båtrampen.

Det nya låssystemet, med nya nycklar, kommer att tas i bruk till våren, april-maj 2020.
Gamla bomnyckeln kommer att fungera tills vidare, denna nyckel vill vi att ni returnerar vi utkvittering av den nya nyckeln.
Information om hur ni erhåller den nya nyckeln återkommer vi om.

Soppstationen

Ett träd från Holmen’s mark har blåst omkull och förstört delar av staketet till våran soppstation.

Holmen Skog är kontaktad angående det nedblåsta trädet och har i sin tur anlitat en entreprenör som kommer att reparera staketet inom ett par veckor.

mvh / Fredrik Haglund