Tofsö

Vildsvinsaktivitet

På grund av mycket vildsvinsaktivitet på våra marker kommer jakten på vildsvin att smyga igång lite tidigare än planerat. Jakten kommer att ske i skogen på avstånd från stugor och vägar under natten, och kommer att äga rum vid olika tillfällen under de närmaste två veckorna, ev. redan i natt (4/8).

Med vänlig hälsning
Johan Malmberg/Jaktledare

PÅMINNELSE – Mopedtrafik

Mopedtrafik på gångvägar och privata vägar.

Det har förekomit mopedtrafik på vägen mellan Tofsö och Båtsvik (vägen som går söder om södra bryggan vid hamnen). Den vägen är privat och det är inte tillåtet för obehöriga att köra med motorfordon på denna väg.

På våra gångstigar kör vi inte heller motordrivna fordon. Nu när många är på Tofsö tänk på att respektera trafikregler och inte köra för fort på våra vägar.

Sommarhälsningar från styrelsen

Abslut inget mer ris till hamnen

Rishögen i hamnen är nu uppeldad.
Samtidigt har Trosa miljökontor meddelat att det inte är tillsåtet att elda som vi gjort i hamnen. Inget mer ris till hamnen alltså.
Styrelsen kommer att utreda hur hanteringen av ris ska ske i framtiden.

Trädgårdsavfall på egen tomt ska helst lämnas till återvinningsstationen i Korslöt men får även eldas på egen tomt fram till 1 juni och om det inte råder eldningsförbud.
/Styrelsen

Se även:

Nytt låssystem till båtrampen

BYTE AV LÅSSYSTEM ÄR TIDIGARELAGT
Bomlåset till sjösättningsrampen i Tofsö hamn kommer att bytas måndagen den 23/3 2020 18/4 2020.

Detta innebär att medlem som har båtplats och behöver tillgång till sjösättningsrampen behöver byta sin befintliga bomnyckel.

Hur byter jag min nyckel ?

Föreningen har 3 st nyckelansvariga som hjälper er med bytet.

Sten Vollmer Violstigen 5 Tofsö  Tel 0708-208662

Leif Karlberg Bärstigen 3  Tofsö   Tel 070-5543400

Lars Lindkvist Älgstigen 8 Tofsö   Tel 076-3137749

Lämpligen kontakta någon av dessa herrar innan ni skall sjösätta er båt.

Printa ut nyckelkvittot i 2 ex., och fyll i era uppgifter i de två formulären.

Föreningen fyller i uppgifterna i formuläret om nyckelnummer, samt båtplatsnummer när ni utkvitterar nyckeln.

Styrelsen har beslutat att ingen deposition skall utgå. Däremot vid förlust, ej återlämnadeller skadad nyckel, debiteras en avgift av 1.000:- Kr vilket ni accepterar vid utkvittering av nya nyckeln.

Detta ILOQ låssystem är ett s.k. registrerande låssystem, vilket innebär att låset registrerar vilken nyckel samt antal gånger den har brukats i låset.

OBS ! Återlämna den gamla nyckeln vid utkvittering av den nya.

Hälsningar

Styrelsen / Hamnkapten