Tofsö

Avlopp

Styrelsen är inte involverade och har inget ansvar i Trosa kommuns pågående process att införa nya avloppslösningar för Tofsö området.

All information avseende avloppet tillhandahålls av Trosa Kommun och finns tillgänglig på kommunens hemsida.

https://www.trosa.se/vatten-avlopp/tofso—kommunalt-va/