Tofsö

Hamn och båtplatser

Som Du vet, äger Du rätt till en båtplats, som Du tilldelas av Hamnmästaren efter turordning och behov. Anmäl båtplatsbehovet till hamnmästaren så snart som möjligt, dock senast den 15 mars.

Vi försöker att ordna båtsäsongen här på Tofsö från mitten av april till mitten av oktober, då den allmänna bomupptagningen verkställs. Om Du vill ha Din båt i sjön längre tid tar Du själv upp bommarna vid Din båt och gör även flötena rena.

Skärgården utanför Tofsö är ett paradis för båtfolk och naturintresserade. En självklarhet är att vi respekterar gränserna för de fågel- och sälskyddsområden som finns angivna på sjökort och andra kartor och är aktsamma om det rika fågelliv vi har alldeles ”inpå knutarna”, bl.a. ses havsörn nästan dagligen under hela året.

Båtregistereblankett