Tofsö

Inför årets Stämma

Valberedningen efterlyser fler intresserade och engagerade Tofsö- medlemmar,
till styrelsen, valberedningen och arbetsgrupper.
Vill Du vara med att påverka, utveckla och att vi bibehåller kvalitén på vårt fina Tofsö?
Kontakta valberedningen:
kristinafahlen4@gmail.com 070-654 26 50
teresia.vollmer@gmail.com 070-797 08 15

Årets stämma planeras att hållas söndagen den 23 april 2023.
Mer information om den kommer senare.