Tofsö

Inför årets Stämma

Valberedningen efterlyser fler intresserade och engagerade Tofsö- medlemmar,
till styrelsen, valberedningen och arbetsgrupper.
Vill Du vara med att påverka, utveckla och att vi bibehåller kvalitén på vårt fina Tofsö?
Kontakta valberedningen:
kristinafahlen4@gmail.com 070-654 26 50
teresia.vollmer@gmail.com 070-797 08 15

Årets stämma planeras att hållas söndagen den 23 april 2023.
Mer information om den kommer senare.

Motioner till stämman senast den 15 februari

§15 i stadgarna: ”Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast 15 februari.
Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.”

Eventuella motioner sänds skriftligen till:

Pia Randahl
Tvärstigen 5
61 995 Västerljung

eller via e-post till pia.randahl@gmail.com

Årets stämma planeras att hållas söndagen den 23 april 2023.
Mer information om den kommer senare.
/Styrelsen

Högtryckstvätt till hamnen

*** Högtryckstvätten är nu undanställd inför vintern ***

Föreningen har införskaffat en högtryckstvätt av modell kraftigare för att i första hand tvätta våra bombojar och i andra hand hyra ut tvätten till de som vill bottentvätta sin båt för att slippa påväxt av havstulpaner och alger.

Förutsättning är att  ni inte har giftfärg som bottenmålning.

Tvättningen sker vid upptagningsrampen vid södra bryggan och det är med sjövatten man tvättar med.

Hyreskostnad 150:-/ tillfälle.

Ansvarig kontaktman: Hamnkapten 

UPPDATERING : Höstens städdag -> 15/10

Lördagen den 15/10 har vi städdag i Tofsö.

Samling vid ladan kl 10.00 för fördelning av arbetsuppgifter.
Exempel på aktiviteter som ska göras:
– Ris från diverse platser inom området dras ned till närmaste väg för bortforsling.
– Fräscha upp brevlådeställningarna och anslagstavlorna.
– Div. arbeten vid baden t.ex. samla ihop vass och sly samt tång vid havsbadet.

Efter avslutat arbete finns grillkorv och dryck vid ladan.

Välkomna
/Styrelsen

OBS! Hamngruppen samlas direkt kl 10.00 nere vid hamnen


/Styrelsen

Efterlysning:

Vi behöver fler personer som kan hjälpa till i gruppen som röjer diken m.m.  Vi hade ett rekryteringsmöte för 2 år sedan till gruppen. Ni som då var villiga att hjälpa till samt övriga som kan bidra hör av er till ansvarig för röjgruppen.

/Styrelsen

Grusning av vägarna

Alla grusvägar som finns inom Tofsö kommer att grusas denna vecka (5-8 juli).
Efter några dagar, när gruset satt sig lite, kommer vägarna att saltas så att det blir mindre trafikdamm i sommar.
Det innebär att någre större fordon kommer att köra omkring i området

Var försiktig!!

/Vägansvarig

Sommarvattnet klorerat

Då våra vattenprover visade förhöjd halt av koliforma bakterier har man i dag (1/7) tillsatt klor i vattnet . Det kan bli en viss klorsmak på vattnet men det är helt ofarligt.
Det tar ca ett dygn innan hela ledningnätet är genomspolat.


Livsmedelverkets gränsvärde för vatten är 10 st/100 ml. Det visade sig vara 11 på Klöverstigen. Om antalet bakterier är över 500 räknas det som otjänligt.

Lars Lindquist /Vattenansvarig

LYCKAT MIDSOMMARFIRANDE!

Tack för ett mycket trevligt och väl genomfört midsommarfirande av Martin Lindgren och övriga från Åkerstigen, Byvägen och Klöverstigen.

Enligt planen är det Ejderstigen och Tärnstigen som har ansvaret för nästa års midsommar firande. Martin Lindgren ställer gärna upp med praktiska tips till nästa års arrangör !

Vi vill också uppmana medlemmar att anmäla sig till Eric Wingren som efterlyser mer hjälp till Lillsjön och Havsbad gruppen !

Trevlig sommar
önskar Styrelsen 

Sommarvattnet

Vi har en något förhöjd hallt av koliforma bakterier i sommarvattets ledningsnät (utom i ledningarna för Bärstigen och Tvärstigen).
Denna nivå är ofarlig att dricka för friska personer, men man bör för säkehets skull koka vattnet innan användning.

I början av nästa vecka (v.26) kommer vi att klorera vattnet för att bli av med bakterierna.

Brunnarna är helt bakteriefria utan problemet finns i ledningnätet, troligen en rest efter en avgrävning.

Lars Lindquist /Vattenansvarig

MIDSOMMAR

Från Martin Lindgren och midsommarteamet

God eftermiddag alla midsommarfirande toffsare!
Här kommer lite hålltider för midsommarafton nästa fredag den 24 juni.
Vi börjar dagen kl. 10 med att klä middsommarstången tillsammans. Det är bra om man plockar med sig blommor dit då. Björkris kommer finnas på plats. Jag kommer ta med mig ståltråd.
Efter lunch är man välkommen från kl. 14. Då kommer det finnas lotter att köpa till vuxen och barnlotterierna.
Glöm inte ta med egen fika.
När klockan slår 15 kommer vi resa midsommarstången tillsammans och göra ringar så vi kan dansa runt stången.
När vi har dansat klart kommer fiskdammen att öppna för alla barn upp till 15 år. Om det blir godispåsar över kommer även övriga barn upp till 18 få en.
Om det finns leksugna barn och vuxna kommer vi även att dela in oss i lag och ha roliga lekar tillsammans. När vi lekt klart kommer det bli prisutdelning från lotterierna.Senare på kvällen blir det karaoke och disco i ladan.

Karaoken kommer börja runt klockan 19.30 och hålla på fram till runt klockan 21. Därefter blir det disco tills vi är nöjda. Alla vuxna och barn är välkomna både på karaoken och discot.
Om det finns intresse för mer karaoke kommer det finnas att tillgå dagen efter på lördagen den 25 juni. Håll utkik i facebookgruppen efter info.

Varmt välkomna till midsommar på Tofsö!
MVH
Martin och planeringsteamet!