Tofsö

RIS FRÅN EGEN TOMT

Tidigare år har vi tillåtit att man lägger ris från egen tomt vid hamnen där det sedan har eldats upp.  Detta är i år FÖRBJUDET då ytan vid hamnen kommer att användas av Trofi för uppställning av material till bredbandsinstallationen. Som alternativ till detta finns möjlighet att lägga ris och grenar vid ett område i början av Trydalsvägen (se bifogad karta). Där får endast läggas ris (ABSOLUT ej stubbar eller rötter) då detta senare kommer att fraktas till Holmens högar vilka endast tar emot ris. 

Sedan finns också Korslöts återvinningsstation där man kan passa på att slänga ris i samband med annan återvinning.

/Styrelsen 

VÅRENS STÄDDAG

Lördagen den 24 april är det dags för vårens städdag.
Samling vid ladan kl 10.00 för fördelning av arbetsuppgifter.
Efter hårt arbete blir det ca 13.00 korvgrillning eller något liknande vid ladan.
Väl mött!
/Styrelsen

Sommarvatten 31 mars

På onsdag den 31/3 kommer vattenverket att sätttas ingång.
Vattentankarna ska rengöras och ledningnätet kontrolleras och på eftermiddagen kommer förhoppningsvis sommarvatten att rinna fram till alla kranar.
/Lars Lindquist
Vattenansvarig

Årsstämma 2021

Årets stämma planeras till söndagen den 30 maj kl 10.00

Pga coronasituationen kommer årets stämma att hållas utomhus vid ladan.
Vi rekommenderar att endast en medlem per fastighet kommer, så att trängslen inte blir så stor.
Mer information kommer.
/Styrelsen

Renovering av vattenledningsnätet

På måndag den 8/3 kommer arbetet med att underhålla vattenledningarna att starta.
Då kommer Thunman Entreprenad att arbeta inom Tofsö med att byta ut kopplingar och ventiler i sommarvattennätet.

Detta är en fortsättning av arbetet som gjordes förra året i vattenverket av Sandbäckens rör, vilka vi har nu ett serviceavtal med.

Planerigenen är att sätta på sommavattnet den 29 mars, om vädret tillåter.
/Lars Lindquist
Sommarvattenansavarig

Sen Sjösättning i vår

Anmäl om du planerar att sjösätta båten sent i vår
eller ej nyttja båtplatsen i år.
Begreppet sen sjösättning är om man sjösätter efter 15 maj.
Anmälan sker till hamnkapten via sms (0708-208662) eller telefon.
// Hamnkapten

Högtryckstvätt till hamnen

Föreningen har införskaffat en högtryckstvätt av modell kraftigare för att i första hand tvätta våra bombojar och i andra hand hyra ut tvätten till de som vill bottentvätta sin båt för att slippa påväxt av havstulpaner och alger.

Förutsättning är att  ni inte har giftfärg som bottenmålning.

Tvättningen sker vid upptagningstampen vid södra byggan och det är med sjövatten man tvättar med.

Hyreskostnad 150:-/ tillfälle.

Ansvarig kontaktman: Hamnkapten 

Motioner till stämman senast den 15 februari

§15 i stadgarna: ”Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast 15 februari.
Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.”

Eventuella motioner sänds skriftligen till:

Pia Randahl
Tvärstigen 5
61 995 Västerljung

eller via e-post till pia.randahl@gmail.com

Årets stämma kommer att äga rum under maj 2021. Mer information om den kommer senare.
/Styrelsen

Informaion om fiberutbyggnad

Information från Tommy Biserud, Trofi

Trosa fibernät AB inleder fiberutbyggnad Källvik, Mättinge, Tofsö och Viksnäs våren 2021

2020 har varit ett omtumlande år. Pandemin har stått i fokus och påverkat alla, men det har även skett en del positivt. Trosa fibernät AB, Trofi, har haft en ansökan inne hos Länsstyrelsen gällande bidrag för utbyggnad av fiber till boende i Källvik, Mättinge, Tofsö och Viksnäs. I dagarna har vi nu fått besked om att bidraget beviljas. Detta innebär att vi nu kan gå igång.