Tofsö

BREDBAND PÅ GÅNG I TOFSÖ!

Efter många år och många olika besked verkar det nu hända att vi kommer att få tillgång till bredband på Tofsö !  

Trofi, bolaget som ska installera bredbandet har frågat om föreningen kan ställa upp med en plats för maskiner och material vilket skulle underlätta logistiken och snabba på installationsarbetet. 

Vi kommer därför att upplåta plats för maskiner och material vid gräsplanen framför norra landbryggan ( majbraseplatsen) samt en plätt på badparkeringen vid havet.

Vi kommer  få ersättning för detta som kommer föreningen tillgodo. 

Arbetet planeras att startas i mitten av maj och beräknad sluttid är under november. Vi får tyvärr stå ut med en del maskiner och brum i sommar,  men under juli månad förväntas arbetet vara vilande. Där det går, kommer fibern dras i våra diken, vilket innebär att vi får diken som blir ny schaktade. Dikes schaktning är oerhört kostsamt, så detta blir en win-win situation för föreningen.

// Styrelsen