Tofsö

Varning

Under natten till onsdag (6/5) har det skett åverkan på ett grävarbete på Älgstigen.
Vid arbetet för att reparera en avloppsanläggning har någon tagit bort avspärrningen och stängt av dräneringspunpen så att gropen blivit full av vatten efter nattens regnande.

Är det någon som sett något mystiskt så hör av er.

/Styrelsen

PÅMINNELSE: STÄDDAG PÅ LÖRDAG

På Lördag 24/4,  är det dags för vårens städdag.
Samling vid ladan kl 10.00 för fördelning av arbetsuppgifter. Vi arbetar coronasäkert i mindre arbetsgrupper.

Ex. på planerade arbeten:
Uppfräschning/skrapning av vattenverket inför kommande ommålning.
Dra bort ris, t ex vid stigen vid Lillsjön.
Börja renovera omklädningdhytten vid Lillsjön.

Efter hårt arbete blir det ca 13.00 korvgrillning eller något liknande vid ladan.

Väl mött!
/Styrelsen

RIS FRÅN EGEN TOMT

Tidigare år har vi tillåtit att man lägger ris från egen tomt vid hamnen där det sedan har eldats upp.  Detta är i år FÖRBJUDET då ytan vid hamnen kommer att användas av Trofi för uppställning av material till bredbandsinstallationen. Som alternativ till detta finns möjlighet att lägga ris och grenar vid ett område i början av Trydalsvägen (se bifogad karta). Där får endast läggas ris (ABSOLUT ej stubbar eller rötter) då detta senare kommer att fraktas till Holmens högar vilka endast tar emot ris. 

Sedan finns också Korslöts återvinningsstation där man kan passa på att slänga ris i samband med annan återvinning.

/Styrelsen 

BREDBAND PÅ GÅNG I TOFSÖ!

Efter många år och många olika besked verkar det nu hända att vi kommer att få tillgång till bredband på Tofsö !  

Trofi, bolaget som ska installera bredbandet har frågat om föreningen kan ställa upp med en plats för maskiner och material vilket skulle underlätta logistiken och snabba på installationsarbetet. 

Vi kommer därför att upplåta plats för maskiner och material vid gräsplanen framför norra landbryggan ( majbraseplatsen) samt en plätt på badparkeringen vid havet.

Vi kommer  få ersättning för detta som kommer föreningen tillgodo. 

Arbetet planeras att startas i mitten av maj och beräknad sluttid är under november. Vi får tyvärr stå ut med en del maskiner och brum i sommar,  men under juli månad förväntas arbetet vara vilande. Där det går, kommer fibern dras i våra diken, vilket innebär att vi får diken som blir ny schaktade. Dikes schaktning är oerhört kostsamt, så detta blir en win-win situation för föreningen.

// Styrelsen 

Renovering av vattenledningsnätet

På måndag den 8/3 kommer arbetet med att underhålla vattenledningarna att starta.
Då kommer Thunman Entreprenad att arbeta inom Tofsö med att byta ut kopplingar och ventiler i sommarvattennätet.

Detta är en fortsättning av arbetet som gjordes förra året i vattenverket av Sandbäckens rör, vilka vi har nu ett serviceavtal med.

Planerigenen är att sätta på sommavattnet den 29 mars, om vädret tillåter.
/Lars Lindquist
Sommarvattenansavarig

Informaion om fiberutbyggnad

Information från Tommy Biserud, Trofi

Trosa fibernät AB inleder fiberutbyggnad Källvik, Mättinge, Tofsö och Viksnäs våren 2021

2020 har varit ett omtumlande år. Pandemin har stått i fokus och påverkat alla, men det har även skett en del positivt. Trosa fibernät AB, Trofi, har haft en ansökan inne hos Länsstyrelsen gällande bidrag för utbyggnad av fiber till boende i Källvik, Mättinge, Tofsö och Viksnäs. I dagarna har vi nu fått besked om att bidraget beviljas. Detta innebär att vi nu kan gå igång.

FIBER till Tofsö

Nu har vi ett konkret erbjudande om fiberinstallation från Trofi (Trosas stadsnät)

I korthet gäller följande:

  • Anslutningsavgift per fastighet 21700 kr inkl moms.
  • Betalning sker när fiber är installerad och man har ”grön” lampa hos sig.
  • Anmälan och fortlöpande status i anmälningar och fortlöpande status i projektet hittar ni under:

 https://trofi.se/anslut/20306.

( Det går att anmäla sig med Mobilt BankID. )

Mot Vildsvin

För att försöka hålla Vildsvinen borta från Tofsö är nu Revira utlagt runt hela Tofsö (Trydalsvägen – Bärstigen – Lillsjövägen – Hagstigen).

Revira är ett medel som Vildsvin inte gillar och det är helt giftfritt.