Tofsö

Kajakställning vid hamnen

På ett initiativ av hamnkaptenen byggdes en ställning under förra sommaren där medlemmar under kortare tid kan förvara sina kajaker vid hamnen. Tanken var att tillhandahålla en service till de som börjat paddla kajak vilket har blivit ganska många de senaste åren.

Erfarenheter efter ett år är att kajakställningen var helt full vid förra säsongens slut och användes som vinterförvaring under hela vintern. Under denna sommar har kajakställningen också varit helt full vilket inneburit att det är bara de som ”först” lagt dit sin kajak som fått plats. Vidare har noterats att flera kajaker legat upplagda hela året och alltså inte använts alls.

Detta är helt emot hur tanken var att ställningen skulle användas. Från och med i höst och i samband med upptagning av bommar i hamnen skall alla kajaker vara borta från ställningen (den skall inte fungera som vinterförvaring). Kvarvarande kajaker efter detta kommer att flyttas från ställningen.

För att hitta en rutin som fungerar föreslår styrelsen att medlemmarna (som har kajak intresse) utser en kajak ansvarig. Sedan kan de som vill utnyttja ställningen komma överens om vilka regler som ska gälla.

Styrelsen ser fram mot att en kajakgrupp bildas och att dess medlemmarna kommer överens om en bra hantering av kajakställnigen som kan kommuniceras till samfälligheten.