Tofsö

Minska kostnaden med elektronisk kommunikation

Samfällighetsföreningen försöker minska våra adminstrtiva kostnader för utskick och förenkla kommunikationen med medlemmarna genom att i högre utsträckning använda email som kommunikationsväg för till exempel årsmötesdokument.
Vi uppmanar alla som inte har en aktuell mailadress regristerad att höra av sig till vår sekreterare Pia Randahl på mail: pia.randahl@gmail.com.

/Styrelsen