Tofsö

Nytt låssystem till båtrampen

Styrelsen har tagit beslut om att införa ett nytt låssytem till båtrampen.

Det nya låssystemet, med nya nycklar, kommer att tas i bruk till våren, april-maj 2020.
Gamla bomnyckeln kommer att fungera tills vidare, denna nyckel vill vi att ni returnerar vi utkvittering av den nya nyckeln.
Information om hur ni erhåller den nya nyckeln återkommer vi om.