Tofsö

Sommarvattnet klorerat

Då våra vattenprover visade förhöjd halt av koliforma bakterier har man i dag (1/7) tillsatt klor i vattnet . Det kan bli en viss klorsmak på vattnet men det är helt ofarligt.
Det tar ca ett dygn innan hela ledningnätet är genomspolat.


Livsmedelverkets gränsvärde för vatten är 10 st/100 ml. Det visade sig vara 11 på Klöverstigen. Om antalet bakterier är över 500 räknas det som otjänligt.

Lars Lindquist /Vattenansvarig