Tofsö

Årsstämma 2021

Årets stämma planeras till söndagen den 30 maj kl 10.00

Pga coronasituationen kommer årets stämma att hållas utomhus vid ladan.
Vi rekommenderar att endast en medlem per fastighet kommer, så att trängslen inte blir så stor.
Mer information kommer.
/Styrelsen