Tofsö

Stämma för 2020

Årsstämma för 2020 är fastställd till söndagen den 26/4 klockan 11.00 och hålls i Skärborgarnas hus i Trosa.


OBS: Tiden. (Lokalen är inte tillgänglig tidigare)


Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 15/2 och sänds skriftligen till:

Pia Randahl
Tvärstigen 5
610 75 Västerljung

eller via e-post till pia.randahl@gmail.com