Tofsö

ÅRETS STÄMMA ÄR UPPSKJUTEN

Med hänsyn till nuvarande situation med corona-viruset kommer samfällighetens årsstämma som är planerad till söndagen den 26 april 2020 samt städdagen lördagen den 25 april att skjutas upp. Styrelsen återkommer med kallelse till nya datum så snart som situationen tillåter. Materialet till stämman kommer ändå att distribueras under april så att alla får information om vad som planeras under året